MOTEX 7842

Válcová zkušebna brzd pro užitkové automobily

Válcová zkušebna brzd MOTEX 7842 je určena pro měření brzdových soustav užitkových automobilů (nákladní vozidla a autobusy) a je schválena pro síť stanic technické kontroly (STK).

Přehled vlastností :

 • samostatná řídící jednotka pro ovládání a řízení napojená na počítač (PC)

 • zobrazovací panely (standardně dodávány dva LCD/LED panely) – druhý panel připojen k PC kabelem HDMI (20m), sestava připravena pro připojení celkem 4 panelů (HDMI)

 • laserová tiskárna (A4), s možností přesměrovat tisk mimo stanici (PC v LAN síti)

 • bezdrátový dálkový ovladač – ergonomické provedení se všemi potřebnými funkcemi pro ovládání stanice, použité symboly pro snadné zapamatování funkcí

 • bezdrátový pedometr (ovládací síla na pedál) – připojen do dálkového ovládání

 • bezdrátový tlakový snímač (pouze krátká tlaková přípojka ke snímači)

 • čtečka čárového kódu pro snadné a rychlé načtení čísla protokolu

 • archivace protokolu měření do formátu PDF – možnost přenést výsledné protokoly mimo vlastní stanici pro následnou archivaci nebo tisk při propojení do LAN sítě

 • náhled protokolu před vlastním tiskem na tiskárnu

 • možnost sledovat grafický záznam v reálném čase při vlastním měření

 • měření všech náprav vozidla / přípojného vozidla – maximálně 8 náprav

 • barevná signalizace prokluzu kol

 • ukazatel brzdných sil ve formě analogových ručiček s digitálním i analogovým vyhodnocením nesouměrnosti kol a barevné vyhodnocení překročení rozsahu nesouměrnosti

 • ukazatele ovládací síly zobrazené v digitálním i analogovém tvaru s volitelným vizuálním rozsahem sloupcového grafu

Protokol z měření dle metodiky pro STK – grafický záznam :

 • závislosti brzdných sil na ovládacím tlaku do jednoho grafu se záznamem prokluzu každého kola

 • vyhodnocení maximálních brzdných sil během měření

 • vyhodnocení dosažené brzdné síly parkovací brzdy, záznam bloku kola a celkové vyhodnocení účinku parkovací brzdy

Další pomocné grafické záznamy :

 • závislost brzdných sil levé a pravé nápravy pro snadné vyhodnocení nesouměrnosti v průběhu celého měření spolu s tolerančním polem a grafickým barevným vyhodnocením překročení limitu

 • závislost dosažených brzdných sil na čase pro snadné vyhodnocení ovality brzd

Mechanická část :

 • kompaktní rámová konstrukce s povrchovou úpravou zinkováním

 • válce jsou potaženy speciální protismykovou hmotou

 • z bezpečnostních důvodů nelze motory pohonných jednotek spustit, pokud nestojí ve válcích obě kola měřené nápravy

Technická data :

Vzdálenost vnitřních / vnějších okrajů válců – délka / průměr válců

840 / 2690 mm – 925 / 201 mm

Rozsah měřených brzdných sil / ovládací síly (pedál a tlak)

0 – 6kN a 0 – 30 kN / 0 – 1000 N a 0 – 1000 kPa

Maximální hmotnost měřené nápravy

13000 kg

Chyba měření ovládací a brzdných sil

± 1,5 % rozsahu

Napájení / soustava napětí

3/N/PE AC 400V 50Hz / TN – S (nebo TN – C – S)

Jmenovitá zkušební rychlost

2,34 km/h

Jmenovitý příkon se spuštěnými / vypnutými pohonnými jednotkami

22,4 kW / 400W

Provozní teplota / relativní vlhkost

+5 až +40 °C / do 80%

Ekvivalentní hladina hluku

68 dB