MOTEX 7744

Nájezdy pro automobily s náhonem 4×4

Nájezdy jsou určeny jako doplňkové zařízení pro válcové zkušebny brzd automobilů. Slouží k tomu, aby při kontrole brzd automobilu s náhonem 4×4 na válcové zkušebně brzd ve standardním režimu měření, kdy se kola měřené nápravy otáčejí stejným směrem, bylo umožněno volné otáčení neměřené nápravy.

Nájezdy pro automobily s náhonem 4x4

Nájezdy pro automobily s náhonem 4x4

Popis použití :

Použití nájezdů je jednoduché. Jak bylo řečeno v úvodu slouží k umožnění volného otáčení neměřené nápravy u vozidel s náhonem 4×4. Při jejich použití najedeme automobilem měřenou nápravou těsně před válce válcové zkušebny brzd a zastavíme. Před kola nápravy, která nemá být měřena položíme nájezdy a srovnáme je ve směru jízdy. Potom pomalu najedeme do válcové zkušebny brzd a zároveň neměřenou nápravou najedeme na válce nájezdů. Nyní provedeme na válcové zkušebně brzd požadovaná měření, přičemž neměřená náprava se volně otáčí na válcích nájezdů.