MOTEX 7742

Válcová zkušebna brzd pro osobní automobily

Válcová zkušebna brzd MOTEX 7742 je určena pro měření brzdových soustav osobních automobilů a je schválena pro síť stanic technické kontroly (STK).

MOTEX 7742 - Válcová zkušebna brzd pro osobní automobily

MOTEX 7742 – Válcová zkušebna brzd pro osobní automobily

Přehled vlastností :

 • moderní řídící jednotka s počítačem, LCD monitorem, stránkovou tiskárnou (A4) a dalším příslušenstvím v jednom kompaktním celku
 • čtečka čárového kódu pro snadné a rychlé načtení čísla protokolu
 • ergonomický bezdrátový dálkový ovladač se všemi potřebnými funkcemi pro snadné ovládání stanice
 • archivace protokolu měření do formátu PDF – možnost přenést výsledné protokoly mimo vlastní stanici pro následnou archivaci nebo tisk
 • náhled protokolu před vlastním tiskem na tiskárnu
 • možnost sledovat grafický záznam v reálném čase při vlastním měření
 • měření všech náprav vozidla – maximálně 4 nápravy
 • barevná signalizace prokluzu kol
 • ukazatel brzdných sil ve formě analogových ručiček s digitálním i analogovým vyhodnocením nesouměrnosti kol a barevné vyhodnocení překročení rozsahu nesouměrnosti
 • ukazatele ovládací síly na brzdový pedál a zobrazení v digitálním i analogovém tvaru s volitelným vizuálním rozsahem sloupcového grafu

Protokol z měření dle metodiky pro STK – grafický záznam :

 • závislosti brzdných sil na ovládacím tlaku s posilovačem i bez posilovače do jednoho grafu se záznamem prokluzu každého kola
 • vyhodnocení maximálních brzdných sil během měření
 • vyhodnocení dosažené brzdné síly parkovací brzdy, záznam bloku kola a celkové vyhodnocení účinku parkovací brzdy při zadání celkové hmotnosti vozidla pro předepsaný sklon svahu

Další pomocné grafické záznamy :

 • závislost brzdných sil levé a pravé nápravy pro snadné vyhodnocení nesouměrnosti v průběhu celého měření spolu s tolerančním polem a grafickým barevným vyhodnocením překročení limitu
 • závislost dosažených brzdných sil na čase pro snadné vyhodnocení ovality brzd

Mechanická část :

 • instalace na montážní jámu nebo na plochu
 • kompaktní rámová konstrukce s povrchovou úpravou zinkováním
 • válce jsou potaženy speciální protismykovou hmotou
 • z bezpečnostních důvodů nelze motory pohonných jednotek spustit, pokud nestojí ve válcích obě kola měřené nápravy

Technická data :

Vzdálenost vnitřních / vnějších okrajů válců – délka / průměr válců 650 mm / 2150 mm – 750 mm / 174 mm
Rozsah měřených brzdných sil / ovládací síly 0 – 6000 N / 0 – 1000 N
Maximální hmotnost měřené nápravy 2000 kg
Chyba měření ovládací a brzdných sil ± 1 % rozsahu
Napájení / soustava napětí 3/N/PE AC 400V 50Hz / TN – S
Jmenovitá zkušební rychlost – minimální adheze za sucha / za mokra 4,72 km/h – 0,8 / 0,6
Jmenovitý příkon se spuštěnými / vypnutými pohonnými jednotkami 8,4 kW / 400W
Provozní teplota / relativní vlhkost +5 až +40 °C / do 80%
Ekvivalentní hladina hluku 67 dB