MOTEX 7580N

Válcová zkušebna brzd pro nákladní automobily

Válcová zkušebna brzd MOTEX 7580N je určena pro měření brzdových soustav nákladních automobilů a autobusů a je schválena pro síť stanic technické kontroly (STK).

MOTEX 7580N - Válcová zkušebna brzd pro nákladní automobily a autobusy

MOTEX 7580N - Válcová zkušebna brzd pro nákladní automobily a autobusy

Přehled vlastností :

  • přímo z kabiny měřeného vozidla pomocí bezdrátového infračerveného ovladače obsluhovat všechny funkce brzdové stanice

  • měřit brzdový tlak v soustavě nebo ovládací sílu na brzdový pedál

  • sledovat na ukazatelích průběhy brzdných sil obou kol měřené nápravy v závislosti na  brzdovém tlaku nebo ovládací síle spolu s okamžitým vyhodnocením nesouměrnosti brzdných sil

  • změřit postupně všechny nápravy vozidla ( maximálně 8 )

  • pomocí signalizace prvního prokluzu získat vzestupnou i sestupnou charakteristiku brzdných sil

  • kvalitně vytisknout protokol na připojené tiskárně pro všechny změřené nápravy v přehledné formě – vždy vedle sebe grafy obou kol jedné nápravy pro snadné porovnání průběhů brzdných sil v závislosti na brzdovém tlaku nebo ovládací síle spolu s číselnými údaji, které zpřesní informace o brzdové soustavě měřeného vozidla

  • zvolením automatického režimu provádět základní diagnostiku stavu brzdové soustavy měřeného vozidla bez měření brzdového tlaku nebo ovládací síly, bez použití ovladače a bez tisku protokolů

  • pomocí počítače třídy PC prohlížet a archivovat naměřené grafy a zadávat do protokolu údaje o SPZ a typu vozidla

Mechanická část:

Rámy jsou kompaktní svařované konstrukce, celé s povrchovou úpravou. Válce jsou potaženy speciální protismykovou hmotou a uloženy v kyvných ložiscích. Z bezpečnostních důvodů nelze motory pohonných jednotek spustit, pokud nestojí ve válcích obě kola měřené nápravy.

Technická data:

Vzdálenost vnitřních / vnějších okrajů válců 840 mm / 2690 mm
Rozsah měřených brzdných sil 0 – 6000 N nebo 0 – 30000 N
Rozsah měření brzdového tlaku / ovládací síly 0 – 1000 kPa / 0 – 1000 N
Maximální hmotnost měřené nápravy 13000 kg
Chyba měření ± 1 % rozsahu
Napájení 3/N/PE AC 400V 50Hz
Jmenovitý příkon se spuštěnými / 

vypnutými pohonnými jednotkami

22.2 kW / 200 W
Jmenovitá zkušební rychlost 2.31 km.hod-1
Průměr válců pohonných jednotek 198 mm
Ekvivalentní hladina hluku 68 dB