Historie

Pohled do minulosti

 • Družstvo vzniká v roce 1930 jako družstvo nákupní a prodejní, pod názvem OLEOBENZA.
 • V roce 1942 se přejmenovává na MOTEX – nákupní a prodejní družstvo motorových potřeb.
 • Od 1. 1. 1950 byla rozhodnutím ÚRD provedena organizační přestavba dosavadního nákupního a prodejního družstva na družstvo výrobní. Od počátku tohoto roku probíhá začleňování jednotlivých výrobců jak pražských, tak mimopražských, jejichž výrobní sortiment má určitý vztah k automobilismu. Současně byla usnesena změna stanov, týkající se změny v názvu družstva, která byla zapsána do podnikového rejstříku u okresního soudu v Praze a družstvo nese název MOTEX – výrobní družstvo motorových potřeb.
 • Organizační výstavba družstva je v podstatě dokončena v závěru roku 1952, kdy má družstvo již 26 provozoven a téměř 500 členů Sortiment výrobků je po začlenění živností velmi obsáhlý a členitý. V této době vyrábí družstvo desítky drobných výrobků jako autohustilky, maznice, ložiska, pneustěrače, nůžkové zvedáky, elektrické houkačky, zpětná zrcátka, pojízdné zvedáky, tlumiče výfuku, čističe vzduchu, žhavící svíčky, vulkanizační svěrky, pružné spojky, hadice, přívěsné vozíky za motocykly, autozahrádky a další. Mimo to má družstvo v této době začleněnu opravu tachometrů a karburátorů, galvanovnu a gumárnu.
 • Koncem roku 1953 kupuje družstvo od Středočeských dřevařských závodů objekty na Vojkově a přesouvá tam výrobu pneustěračů a dalších výrobků z Uhříněvsi. Tak byl vytvořen základní závod, který zaměstnával 120 pracovníků.
 • Vývoj členské základny po roce 1953 má neustále vzrůstající trend až do roku 1957, kdy má družstvo 722 pracovníků, z toho 605 členů. To je také nejvyšší počet členů, jakého družstvo dosáhlo.
 • V letech 1960 – 1963 dochází z důvodu předání některých provozoven a v důsledku zpřesňování výrobních programů k poklesu členské základny.
 • V roce 1962 bylo usnesením 4. sjezdu výrobních družstev uloženo družstvu MOTEX zabezpečit rozvoj výroby autoservisního zařízení. Na základě tohoto usnesení bylo přistoupeno ke zpracování dlouhodobé koncepce rozvoje družstva. V témže roce je našemu družstvu zadán ministerstvem dopravy úkol – vývoj válcové zkušebny brzdové a dalších výrobků pro připravované zřizování STK, které měly být vybaveny těmito výrobky.
 • Od roku 1975 se družstvo MOTEX účastní přípravných prací na kooperaci a specializaci výroby autoservisního zařízení.
 • V roce 1976, po téměř 7 roků trvající výstavbě je dokončen základní závod v Praze Malešicích. Dochází k soustředění výroby z jednotlivých provozoven dosud dislokovaných v různých částech Prahy. Výstavbou základního závodu byly vytvořeny podmínky pro další rozvoj výroby autoservisního zařízení. I přes pokles členské základny se daří zvyšovat objem výroby. Tento stav trvá v podstatě do konce devadesátých let.
 • Koncem roku 1990 využívá členská základna zákona č.176/90 Sb. o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví, osamostatňuje se a zakládá nové družstvo.

Pohled do současnosti

Od 4/2019 člen holdingové skupiny UNIKONT GROUP.